เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์.TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบ ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
BI-TW47
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2567
ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเช่อ • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 22,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN ทัวร์ไต้หวัน 4D2N

รหัสทัวร์
FM-TW30
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-พฤษภาคม 2567
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง -วัดเล่อเฉินกง- ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 12,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI JIUFEN ทัวร์ไต้หวัน 4D2N

รหัสทัวร์
FM-TW29
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-พฤษภาคม 2567
วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 10,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
FM-TW28
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-กันยายน 2567
ชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPINGSHAN XIMENDING ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
FM-TW27
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-กันยายน 2567
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิ ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ชมทะเลสาย ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
CG-TW05
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2567
 ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดังของไต้หวัน ฟ่งเจี่ย, ซีเหมินติง, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต  ปั่นเรียลไบค์ ลอดอุโมงค์แห่งแสงสี ณ เมืองจีหลง  ด้ายแดงขอพรให้สมหวังด้านความรักที่วัดหลงซาน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมธรรมชาติที่สวยงามของไต้หวัน  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน สุดคลาสสิค  อธิฐานขอพรปล่อยโคมลอยที่ถนนสือเฟิ่น  จัดเต็มเมนูพิเศษ!!! เมนูปลาประธานาธิบดี ,เสี่ยวหลงเปา ,ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,899 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW46
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กรกฏาคม-ตุลาคม 2567
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Alishan Taipei ทัวร์ไต้หวัน 6D5N

รหัสทัวร์
BI-TW45
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
สิงหาคม-ตุลาคม 2567
ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว • นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน9ชนเผ่า • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 27,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Freeday สุดคุ้ม ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
VW-TW14
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-มิถุนายน 2567
GERMANIUM - ร้านขนมพายสับปะรด– อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป Free day บินดี ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
VW-TW13
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2567
ถนนโบราณต้าซี - สะพานต้าซี - วัดไล่ความจน - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUNMOON LAKE ไหว้พระ 8 วัดดัง ทัวร์ไต้หวัน 4D2N

รหัสทัวร์
BI-TW26
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-กันยายน 2567
สนามบินนานาชาติเถาหยวน SL398 (03.10-08.00) – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง -วัดเล่อเฉินกง- ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - วัดสิงเทียนกง - วัดต้าหลงตงเป่าอันกง - วัดเทียนโฮวกง – ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 12,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING ทัวร์ไต้หวัน 4D2N

รหัสทัวร์
FM-TW25
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-กันยายน 2567
SL398 (03.10-08.00) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 10,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ALISHAN ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
FM-TW24
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-กันยายน 2567
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ตชิมชาอู่หลง - อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟเที่ยวชมสวนสนพันปี (รวมค่าตั๋วรถไฟ) –เมืองไถจง - อี๋จงไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 18,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPINGSHAN ทัวร์ไต้หวัน 5D3N

รหัสทัวร์
FM-TW23
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤษภาคม-กันยายน 2567
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 17,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN บินหรู อยู่สบาย ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW37
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-ตุลาคม 2567
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี ● เมืองไทเป ร้านพายสับประรด ● ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● Germanium ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ● เมืองหนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต ● แช่น้ำแร่

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 35,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW22
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
เมษายน-กันยายน 2567
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,999 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์เนปาล    ทัวร์เนปาล
            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เชจู